جای ما و شما خوابیدن در جویها نیست ! قسمت دوم
جای ما و شما خوابیدن در جویها نیست ! قسمت دوم

سلام دوباره و صد باره به تیک تاکی های همیشه سالم . ادامه بدهیم بحث خطر اعتیاد در بین جوانها را.خصلت...

جای ما و شما خوابیدن در جویها نیست !
جای ما و شما خوابیدن در جویها نیست !

سلام بر تمام تیک تاکی های عزیز . بی وقفه بریم سراغ بحث این قسمت ! دوستان تیک تاکی ، اصلا میدونین...

هوشیار باشیم ، مراقب باشیم ، لولو داره میاد !
هوشیار باشیم ، مراقب باشیم ، لولو داره میاد !

با سلامی آتشین و استارتاپی به شما تیک تاکی های نازنین ، بریم سروقت بحث حساسیت زدائی به نمره تا روند...

هوشیار باشیم ، مراقب باشیم ، لولو داره میاد !
هوشیار باشیم ، مراقب باشیم ، لولو داره میاد !

سلام تمام تیک تاک به تمام تیک تاکی ها . در قسمت قبلی رسیدیم به اینکه جامعه استارتاپی شرایط پرش...

هوشیار باشیم ، مراقب باشیم ، لولو داره میاد !
هوشیار باشیم ، مراقب باشیم ، لولو داره میاد !

سلام بر تک تک تیک تاکی های تک ! آقا مگه میخوان سرب داغ کف دستتون بذارن که وقت امتحان ، حالتون بده ؟...

در این پرسش و پاسخ ، سطح اضطراب خود را بسنجید
در این پرسش و پاسخ ، سطح اضطراب خود را بسنجید

ادامه مبحث پرسش و پاسخ و اندازه گیری میزان اضطراب 10-آیا تا به حال تصور کرده اید که در امتحانات...

در این پرسش و پاسخ ، سطح اضطراب خود را بسنجید
در این پرسش و پاسخ ، سطح اضطراب خود را بسنجید

در مواقعی که قراره سر جلسه امتحان حاضر شوید ، به طور طبیعی یک دلشوره در خود احساس میکنید. البته این...

وقت طلاست آنرا تلف نکنیم
وقت طلاست آنرا تلف نکنیم

سلامی گرم به یاران همیشگی تیک تاکی . همانطور که واقفید ، سامانه تیک تاک یک پلتفرم رباتیکه کهتمام...

وقت طلاست آنرا تلف نکنیم
وقت طلاست آنرا تلف نکنیم

سلام و هزاران سلام به شما تیک تاکی های عزیز و همراه و تمام رفقایتان . امیدواریم تا به حال سامانه...

وقت طلاست ، آنرا تلف نکنیم !
وقت طلاست ، آنرا تلف نکنیم !

وقتی نیازهای خود را جلوی چشمانمان میذاریم ، متوجه میشویم که نیازهایمان بسیار زیادند و از زمان شبانه...