اختراعی با رقص جیوه و بازی اعداد دماسنج ها ( قسمت اول)
اختراعی با رقص جیوه و بازی اعداد دماسنج ها ( قسمت اول)

آشنائی با مردی که میخواست معلم شود . سلام بر تیک تاکی های تشنه علم . کنکوری های امیدوار و دانش...

( چه رازیست در دل این قرص معجزه گر؟ ) قسمت دوم
( چه رازیست در دل این قرص معجزه گر؟ ) قسمت دوم

این چنین ( آسپرین ) وارد چرخه تولید شد ! بعد از اطمینان بخشی مدیران شرکت بایر، تصمیم گرفته شد تا به...

( چه رازیست در دل این قرص معجزه گر؟ ) قسمت اول
( چه رازیست در دل این قرص معجزه گر؟ ) قسمت اول

سلام و صد درود بر تیک تاکی های دور از درد ! البته آرزوی تیک تاکی ها دور بودن تمام بچه های تیک تاکی...

( برای خوش رقصی روی کاغذ ! ) قسمت دوم
( برای خوش رقصی روی کاغذ ! ) قسمت دوم

چون کشورهای آمریکائی از آتش جنگ دور بودند ، بیرو به راحتی توانست مجددا اختراع خود را درسال 1943 در...

برای خوش رقصی روی کاغذ ! ( قسمت اول)
برای خوش رقصی روی کاغذ ! ( قسمت اول)

سلامی به مانند اندیشه ای پاک به شما تیک تاکی های پیگیر ! در قسمت پیشین با یکی از مخترعین تقریبا...

چنین دور ، چنین نزدیک ، شاید شما باشید (قسمت دوم)
چنین دور ، چنین نزدیک ، شاید شما باشید (قسمت دوم)

در ادامه بحث قبلی ثبت اختراع برای ثبت در تاریخ ! خانم اندرسون در سال 1903 اختراع خود را تکمیل کرد و...

چنین دور ، چنین نزدیک ، شاید شما باشید (قسمت اول)
چنین دور ، چنین نزدیک ، شاید شما باشید (قسمت اول)

سلامی گرم و خشخاشی از تیک تاک به شما همپایان تیک تاکی ! نمیدونیم شما چقدر از اختراع و مخترعین...

اخباری از اینجا و آنجا ، برای شما (قسمت دوم)
اخباری از اینجا و آنجا ، برای شما (قسمت دوم)

یک نگاه و تصمیم شیرین پدرانه ! به گزارش خبرگزاری ( آدیتی سنترال ) در تورنتوی کانادا ، یک پدر پنجاه...

اخباری از اینجا و آنجا ، برای شما
اخباری از اینجا و آنجا ، برای شما

سلامی بدون آلودگی از هر ویروسی در زمانه کرونا ! تیک تاک برای شما و خانواده شما ، آرزوی روزهای بدون...

چند اخبار رنگارنگ از انگشتانی که در طبیعت گم میشوند (قسمت دوم)
چند اخبار رنگارنگ از انگشتانی که در طبیعت گم میشوند (قسمت دوم)

خب بریم ببینیم در دنیا و دنیای دانش آموزی ، چه خبری شنیده میشه ! به گزارش خبرگزاری ( آدیتی سنترال )...