چند اخبار رنگارنگ از انگشتانی که در طبیعت گم میشوند
چند اخبار رنگارنگ از انگشتانی که در طبیعت گم میشوند

سلام بر تیک تاکی های خوش خبر ! از این لحاظ گفتیم خوش خبر ، چون خبری از دانش آموزان ایلامی پخش شد که...

جای ما و شما خوابیدن در جویها نیست ! قسمت سوم
جای ما و شما خوابیدن در جویها نیست ! قسمت سوم

فضای مجازی رو نمیخواهیم رد کنیم اما در این فضا هم باید هوشیار باشیم . این آدمها همه جا هستند اگر...

رقص حروف در پی یک اختراع  ( قسمت اول)
رقص حروف در پی یک اختراع ( قسمت اول)

سلام بر تیک تاکی های محبوب . همچنان سامانه تیک تاک با شما و در کنار شماست . به دنبال آشنائی با...

فضا در اختیار همه هست حتی ناشنوایان (قسمت دوم)
فضا در اختیار همه هست حتی ناشنوایان (قسمت دوم)

تسیو در جهت عملی کردن پروژه های شخصی تسیوی ناشنوا از اواسط دهه 1880 میلادی شروع به تحقیق در زمینه (...

فضا در اختیار همه هست حتی ناشنوایان (قسمت اول)
فضا در اختیار همه هست حتی ناشنوایان (قسمت اول)

سلام بر تیک تاکی های همراه ، راستی تا به حال از سامانه تیک تاک راضی بوده اید ؟ امید که این همان...

اختراعی با رقص جیوه و بازی اعداد دماسنج ها ( قسمت دوم)
اختراعی با رقص جیوه و بازی اعداد دماسنج ها ( قسمت دوم)

حالا از دماسنج فارنهایت بیشتر بدانیم . در سال 1726 فارنهایت با نگارش یک مقاله برای دستگاه اختراعی...

اختراعی با رقص جیوه و بازی اعداد دماسنج ها ( قسمت اول)
اختراعی با رقص جیوه و بازی اعداد دماسنج ها ( قسمت اول)

آشنائی با مردی که میخواست معلم شود . سلام بر تیک تاکی های تشنه علم . کنکوری های امیدوار و دانش...

( چه رازیست در دل این قرص معجزه گر؟ ) قسمت دوم
( چه رازیست در دل این قرص معجزه گر؟ ) قسمت دوم

این چنین ( آسپرین ) وارد چرخه تولید شد ! بعد از اطمینان بخشی مدیران شرکت بایر، تصمیم گرفته شد تا به...

( چه رازیست در دل این قرص معجزه گر؟ ) قسمت اول
( چه رازیست در دل این قرص معجزه گر؟ ) قسمت اول

سلام و صد درود بر تیک تاکی های دور از درد ! البته آرزوی تیک تاکی ها دور بودن تمام بچه های تیک تاکی...

( برای خوش رقصی روی کاغذ ! ) قسمت دوم
( برای خوش رقصی روی کاغذ ! ) قسمت دوم

چون کشورهای آمریکائی از آتش جنگ دور بودند ، بیرو به راحتی توانست مجددا اختراع خود را درسال 1943 در...