محتوای آزمون تاریخ3 ویژه کنکور 1399 با حذفیات

محتوای آزمون تاریخ 3 ویژه کنکور 1399 با حذفیات

منطبق با آخرین تغییرات سازمان سنجش آموزش کشور

 

نام کتاب :

تاریخ 3

80 درصد محتوای تحت پوشش :

صفحه 1 تا 124 تا پایان درس 9

20 درصد حذفیات :

صفحه 125 تا 159 درس 10 تا 12

 

مطالب مشابه

محتوای آزمون  زیست شناسی  3 ویژه کنکور 1399 رشته تجربی با حذفیات
محتوای آزمون زیست شناسی 3 ویژه کنکور 1399 رشته تجربی با حذفیات

محتوای آزمون زیست شناسی 3 ویژه کنکور 1399 رشته تجربی با حذفیات منطبق با آخرین تغییرات سازمان سنجش...

محتوای آزمون فیزیک 3 ویژه کنکور 1399 رشته تجربی با حذفیات
محتوای آزمون فیزیک 3 ویژه کنکور 1399 رشته تجربی با حذفیات

محتوای آزمون فیزیک 3 ویژه کنکور 1399 رشته تجربی با حذفیات منطبق با آخرین تغییرات سازمان سنجش...

محتوای آزمون فیزیک 3 برای کنکور 1399 رشته ریاضی و فیزیک با حذفیات
محتوای آزمون فیزیک 3 برای کنکور 1399 رشته ریاضی و فیزیک با حذفیات

محتوای آزمون فیزیک 3 برای کنکور 1399 رشته ریاضی و فیزیک با حذفیات منطبق با آخرین تغییرات سازمان سنجش...

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود