کلاسهای رایگان آنلاین

اپلیکیشن تیک تاک برگزار میکند . کلاسهای رایگان آنلاین برای دانشجویان سراسر کشور . با توجه به
شیوع بیماری ( کرونا ویروس ) وبالطبع ، برای مبارزه با این ویروس کشنده ، قطع زنجیره انسانی و حفظ
قرنطینه ، ضروری تشخیص داده شده است . لذا برای عدم قطع زنجیره علم و دانش ( اپلیکیشن تیک تاک
) مبادرت به برگزاری کلاسهای آنلاین به صورت رایگان کرده است . درشرایط اسف بارامروزی و
فضای خاکستری این روزها که ( کوئید 19 ) برای ما ساخته ، بر همه کس لازم است تا برای مقابله با
این دشمن غدار، کنار هم ایستاده وتا رسیدن به شرایط عادی و برگرداندن امید و لبخند ، کاری انجام بدهد
. ازاین رو گردانندگان ( اپلیکیشن تیک تاک ) با توجه به هزینه سنگین برگزاری کلاسها ی آنلاین ، برای
جلوگیری از رخوت آموزشی ، هزینه های جاری را تقبل کرده و کلیه کلاسها را به صورت رایگان در
اختیار معلمین گرامی و دلسوز قرار داده تا بتواند سهم اخلاقی خود را ولو اندک ، ادا کند . به امید فرا
رسیدن روزی که باز صدای شادی دانش جویان از پشت دیوارهای مدارس ، گوش کرونا را کر کند .
آمین

مطالب مشابه

کلاسهای رایگان مجازی و آنلاین
کلاسهای رایگان مجازی و آنلاین

اپلیکیشن تیک تاک برگزار میکند :کلاسهای رایگان مجازی و آنلاین برای دانش آموزان سراسر کشور با توجه به...

تیک تاک رایگان شد !
تیک تاک رایگان شد !

در خانه بمانیم ، تا شکست کرونا به صورت رایگان همراه شماییم....

برنده کوییز تیک تاک
برنده کوییز تیک تاک

تیک تاک میسراید ،که ای هوشیار از ترس کنکور، به خودت غم نیار اَپی آمده تا خاموش کند ،صدای هوار برای...

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود