کنترل بحران هنر شماست

کنترل بحران هنر شماست !

اگردر لحظه ابتدائی بحران ، نتوانیم هوشیارانه و بدون فوت وقت کنترل ذهنی خود را در دست بگیریم ،

 نا خود آگاه تسلیم شده و تنها راه را ، فرار میدانیم ! یعنی به محض مواجه با بحران که نوعی حمله

قلمداد میشود ، خود را شکست خورده میدانیم که اولین واکنش احساسی یا ضد حمله است یا عقب نشینی

 که همانا فرار است .

هر دوتصمیم ، شیوه مناسبی برای رویاروئی با موقعیت بحرانی نمیباشد .

اول خود را از کانون بحران دور سازید و سعی کنید محیط خلوتی برای خود فراهم سازید . کنترل ذهنی

خود را به دست بگیرید با کشیدن یکی دو نفس عمیق . چنانچه احساس کردید ذهنتان آرام شد ، با آرامش

به رفتارها یا سخنان یا اقدامات بعدی تان فکر کنید . چندین بار . با خود کلنجار بروید کدام مسیر

انتخاب کنید که هم ارزش رفتاری خود را حفظ کرده باشید و هم به شکلی ایده آل از بحران خارج شده یا

 حداقل کنترلش کنید ولو موقت !

جالبه بدانیم در شرایط عادی ، زیاد زیر نظر این و اون نیستیم . اما در مواقعی که میخواهیم به واسطه

شرایط بحرانی ، تصمیمی بگیریم ، تمام اطرافیانمان به تماشای ما نشسته اند .

در این شرایط فرصتی پیش آمده تا با نشان دادن کردار و گفتارخویش برای خود جایگاهی ویژه بسازیم .

چه بسا با عملی شاخص ، سرمشق هم طرازان خود شوید چون یک لیدرموفق ! شما به آنها یاد داده اید

که تکیه به احساسات منفی ، به سمت شکست سوق پیدا کردنه . این را هم بدانید شاید عمق بحران به

قدری سخت باشه ، که با یکی دو واکنش احساسی و منفی شما روبرو شود !

البته این امری بسیار طبیعیه اما موضوع اصلی اینجاست که شما با ایستادگی در مقابل این واکنشهای

منفی و اتخاذ تصمیمی عاقلانه ، هنر و توانائی خود را به رخ دیگران میکشید و از خود چهره ای

شاخص به نمایش میگذارید .

در زمان بحران خود را درمقابل دو مورد آزار دهنده میبینیم . مواردی که با ترس ، عجین شده است .

 ترس از شکست ، ترس از طرد شدن . هر کدام از این موارد ما را در برابر واکنشی تلخ قرار میدهد .

واکنشهائی چون عصبانیت ، افسردگی و پشت کردن به تمام موقعیتهائی که با سختی برای خود ساخته ایم

ترس از شکست و ترس از طرد شدن ، یعنی احساس میکنید که اعتبار خود را از دست خواهید داد .

احساس میکنید که همقطاران شما از شما روی گردان شوند . احساس میکنید که تمام موقعیتهای درسی را

از دست میدهید . بیشتر از همه احساس از دست دادن آبرو میباشد . همواره احساس میکنید نکنه من

شایسته نبودم . احساس خجالت شما را رها نمیسازد . شخصیت و غرورتان را له شده میبینید !

پس با نشان دادن واکنشی معقول با هر بحرانی هم تجربه ای به دست آورده اید که با بحرانهای شدیدتر به

راحتی روبرو شوید و هم با احساسات منفی و آزار دهنده روبرو نشوید و از خود برای دیگران یک (آن)

بسازید !

در زمان بحران به درون خود گوش دهید که میگوید : این نیز بگذرد و کشتی به راهش ادامه میدهد !

 

 

مطالب مشابه

بحران همیشه هست ، ما کجائیم ؟
بحران همیشه هست ، ما کجائیم ؟

لوازم ما آشنائی با دروس است ، در کنار آن مطالعات حاشیه ای است که میتواند سلسله گفتارهای این قسمت...

کنکور شاید سخت باشه اما ، بحران نیست !
کنکور شاید سخت باشه اما ، بحران نیست !

اما در کنار تیک تاک اصلا فکر تقلب رو تو مخیلمون راه نمیدیم ! اگه نماینده بنگلادیشی هم تیک تاک شده...

قوائد درس خواندن را بشناسیم .
قوائد درس خواندن را بشناسیم .

به زمانهای درس خواندمان ، شخصیت دهیم . هدفمند بخوانیم و سعی کنیم دوران آموزشی استانداردی داشته...

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود