مدادی در تاریخ (قسمت دوم)
مدادی در تاریخ (قسمت دوم)

تولد یک مخترع بی قرار! نیکولا ژاک کونته درسال 1755در نرماندی چشم به جهان گشود . کونته در زمان رشد و...

مدادی در تاریخ (قسمت اول)
مدادی در تاریخ (قسمت اول)

سلام بر دنبال کننده های سامانه ( تیک تاک ) امیدواریم که تا به حال این سامانه وظیفه خود را که همانا...

همگام با سرعت اسپرسو ساز( قسمت دوم)
همگام با سرعت اسپرسو ساز( قسمت دوم)

دستگاه اسپرسوساز لوئیجی با فشار بخار آب کار میکرده و سرعت آماده سازی قهوه را از چهار دقیقه به یک...

همگام با سرعت ، اسپرسو ساز( قسمت اول)
همگام با سرعت ، اسپرسو ساز( قسمت اول)

سلام بر تیک تاکی های عزیز ، امیدواریم در این روزگار سخت که هوای کره زمین آلوده به نفرین تنفسی شده ،...

بچسبون تا یاد تو نشود فراموش!(قسمت دوم)
بچسبون تا یاد تو نشود فراموش!(قسمت دوم)

حضور تاثیر گذار در یک همایش . در سال 1974 در یک همایش که به همت شرک 3M در رابطه با خواص چسب ،...

( بچسبون تا یاد تو نشود فراموش ! ) قسمت اول
( بچسبون تا یاد تو نشود فراموش ! ) قسمت اول

سلام دوباره و صد باره به هر چی تیک تاکی پیگیره ! امیدواریم همچنان با دنبال کردن سامانه تیک تاک...

آغاز ورود نوزادان برج ساز(قسمت دوم)
آغاز ورود نوزادان برج ساز(قسمت دوم)

دو سال بعد خانم ماریون امتیاز تولید پوشک را به مبلغ یک میلیون دلار فروخت . از آن پس نام خانم ماریون...

آغاز ورود نوزادان برج ساز)قسمت اول)
آغاز ورود نوزادان برج ساز)قسمت اول)

سلا م بر تیک تاکی های گرامی . امیدواریم که آنچه از سامانه تیک تاک تا به حال خواسته اید ، به دست...

طعم خوش درس ، قهوه خانم بنتز(قسمت سوم)
طعم خوش درس ، قهوه خانم بنتز(قسمت سوم)

در سال 1928 پرسنل کارخانه به هشتاد نفر رسیده بود و کار ملیتا به شدت رونق گرفته بود . اما این حداکثر...

طعم خوش درس ، قهوه خانم بنتز(قسمت دوم)
طعم خوش درس ، قهوه خانم بنتز(قسمت دوم)

در نتیجه فکر جوان یک ( آن ) بود و نجات دهنده وی یک سوزن ته گرد ! همین گونه هم خانم ( املی اگوسته...